Patentbesvärsrättens entre från Karlavägen

Foto: Karlavägen 108

Patentbesvärsrätten (PBR) är en fristående specialdomstol som efter överklagande överprövar Patent- och registeringsverkets beslut i ärenden om patent, varumärken och mönster samt namn och utgivningsbevis. Domstolen överprövar också Statens jordbruksverks beslut i ärenden om växtsortsskydd.

Domstolen har sina lokaler på Karlavägen 108 i en av de byggnader som byggdes på 1960-talet i kvarteret Garnisonen på Östermalm. Det ligger i anslutning till det byggnadskomplex som i slutet på 1800-talet uppfördes som kaserner för Svea och Göta Livgarden i Stockholm.Riksdagsbeslut om att inrätta Patent- och marknadsdomstolar

Riksdagen har den 2 mars 2016 fattat beslut om att de nya Patent- och marknadsdomstolarna ska inrättas fr.o.m. den 1 september i år. Det betyder att Patentbesvärsrätten läggs ned och domstolens mål i fortsättningen ska handläggas i den nya domstolsorganisationen. Länkar till regeringens proposition och Justitieutskottets betänkande i pdf-format, se nedan.

 

Regeringens proposition 2015/16:57 (pdf 3,4 MB)

Justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU10 (pdf 6,8 MB)

Mer information om Patent- och marknadsdomstolarna:

 

Stockholms tingsrätt: Nya patent och marknadsdomstolar inrättas
Sveriges domstolar: Patent och marknadsdomstolarna

Patentbesvärsrättens (PBR) expeditions- och öppettider i augusti 2016

1-19 AUGUSTI

Fr.o.m. den 1 t.o.m. den 19 augusti är expeditions- och öppettiderna de normala, dvs. kl. 09:00-15:00 med lunchstängt mellan kl. 11:00-12:00.

22-31 AUGUSTI

Eftersom PBR upphör den 31 augusti 2016 kommer domstolen att hållas stängd för flytt fr.o.m. måndagen den 22 augusti 2016. Domstolens inkommande post kontrolleras under hela den tiden. Handlingar kan lämnas till receptionen på Karlavägen 108. Domstolens e-post bevakas kontinuerligt. Domstolen kan däremot inte nås via växelnumret. Om det är angeläget kan ordföranden nås på telefonnummer 08 - 450 39 14.

 

Modifierad: 2016-08-17